Het is één van meest ambitieuze en belangrijke commerciële immobiliënprojecten van dit land: het complex U-place in Machelen, onder het viaduct van Vilvoorde. Wat is nu de huidige situatie? U-place kreeg in 2010 reeds de benodigde socio-economische vergunning, maar nu weigert de deputatie van Vlaams-Brabant een milieuvergunning af te leveren. Dat betekent echter nog niet het einde van dit megawinkelcomplex. Er is nog beroep mogelijk bij de minister van Leefmilieu. En tegen haar beslissing kan men bij de Raad van State beroep aantekenen. Dat is dan wel de laatste stap.