De voedingsindustrie in ons land tekent bemoedigende resultaten op. In 2012 werd een groei van 3,7 % opgetekend. Deze positieve trend wordt in het eerste semester van 2013 bevestigd door een omzetgroei van 2,7 %. Dat maakte de Federatie van de Voedingsindustrie (FEVIA) bekend tijdens haar jaarvergadering.

In 2012 groeide de Belgische voedingsindustrie 3,7 %. Tussen 2005 en 2012 is de omzet van de sector met 47 % gestegen, terwijl de overige industriële sectoren in België een omzetgroei van 28 % kenden. Ook vergeleken met onze buurlanden doet de Belgische voedingsindustrie het goed, want in dezelfde periode was de groei in Nederland gelijk aan 29%, of een verschil van 18 procentpunten. In Duitsland groeide de sector met 26 % en in Frankrijk met 25 %.

De positieve resultaten zetten zich voort in 2013. De omzet van de sector is tijdens het eerste semester van dit jaar met 2,7 % gestegen en zal tegen ?het jaareinde wellicht oplopen tot 48,8 miljard euro. Ook de export stijgt met 1,1 %. Bovendien is de handelsbalans van de voedingssector positief, terwijl ze voor heel België helaas ?negatief is. Enkel de winstmarges brokkelen af: van 4,2 % operationele winstmarge in 2009 naar 2,7 % in 2012.

Voor 2014 wil FEVIA de competitiviteit verbeteren en het imago van de sector versterken. “Als we onze groei willen aanhouden, moeten we het reeds geleverde werk voortzetten en zelfs opvoeren. En dit op twee vlakken: de competitiviteit, die van cruciaal belang blijft voor de groei van onze sector, en de ‘branding’ van onze knowhow op het vlak van innovatie en de kwaliteit van onze producten”, zegt Chris Moris. Hij neemt daarbij vooral de loon- en energiekosten in het vizier, en de naamsbekendheid van Belgische voeding.