Eind 2011 sprak William Vande Wielen, de baas van Email Brokers, van een percentage van 99% illegale Belgische internetsites. Bovendien vertoonde 82% van de commerciële sites gebreken ten opzichte van de Belgische wetgeving. Eind juli werd in het jaarverslag van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie het percentage commerciële sites dat de wetten op de handelspraktijken overtrad op 80% geschat.

De helft van de bedrijven zou nalaten om gegevens over hun onderneming te verstrekken, waardoor identificatie moeilijk is. 30% zou de consument onvoldoende informeren over de prijs van het product. Ten slotte zou de helft van de verkopers de koper niet wijzen op het recht om zich terug te trekken. De onderzoekers van de FOD hebben dan ook tegen alle overtreders proces-verbaal opgemaakt. Sindsdien heeft 97,14% van hen de orde op zaken gesteld.

Volgens uitlatingen van Mattias Dobbelaere, jurist bij BeCommerce en specialist in de informatietechnologie, in een weergave door onze collega’s van La Libre Belgique, informeert 71% van de handelaren de consument tegenwoordig correct over de regels van afstand, vermeldt 84% de juiste termijnen voor terugtrekking en wordt door 66% relevante informatie verstrekt. Slechts 2,86% van de gecontroleerde bedrijven zou aanleiding hebben gegeven tot een pro justitia.

De overheid moet in september een akkoord sluiten met Email Brokers. Dit bedrijf zal haar zijn knowhow verschaffen op het gebied van systematische controle van Belgische sites voor elektronische handel.