Danone wil zijn methaanuitstoot tegen 2030 met 30% terugdringen in haar toeleveringsketen van verse melk voor zuivelproducten. Daarmee volgt het bedrijf de doelstelling van de Global Methane Pledge, gelanceerd tijdens COP26 en ondertekend door 150 landen.

Danone zet zijn inspanningen die het de afgelopen jaren heeft geboekt op het vlak van methaanuitstoot verder. Na zijn methaanuitstoot tussen 2018 en 2020 met 14% verminderd te hebben, stelt de voedingsgigant zich nu toe doel om die uitstoot tegen 2030 met 30% te reduceren. Dat komt overeen met het equivalent van 1,2 miljoen ton CO2. Deze doelstelling ligt in lijn van de Global Methane Pledge, gelanceerd tijdens COP26 en ondertekend door 150 landen. Bovendien maakt het ook een integraal deel uit van Danone’s 1,5°C Science-Based Targets traject, wetende dat methaan voor 25% van de totale broeikasgassen van Danone wereldwijd telt.

Om zijn doelstelling te behalen zal Danone België samen met de Vlaamse melkveehouders verschillende inspanningen moeten leveren in het kader van regeneratieve landbouw. Zo wil het in de toekomst meer gaan werken met koeienrassen die minder methaan uitstoten. Daarnaast begon Danone in 2017 al met de berekening van de individuele koolstofvoetafdruk per melkveebedrijf en keert het bedrijf sinds 2019 boven op de melkprijs een extra premie toe aan producenten die voldoen aan criteria voor duurzame productie. Tot slot heeft de voedingsgigant het veevoedingsingrediënt Bovaer ingevoerd, waarmee de methaanuitstoot van de veestapel de komende jaren tussen 20 à 40% zal dalen en werkt het ook samen met de melkveehouders aan de omzetting van koemest in hernieuwbare energie met behulp van biovergisters.