Danone mikt op een zero netto CO2 uitstoot en zal daarvoor innovatieve oplossingen creëren in samenwerking met zijn landbouwgemeenschappen, leveranciers, klanten en consumenten. 

Het nieuwe klimaatbeleid betreft niet alleen de domeinen die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Danone vallen (productie, verpakking, logistiek, einde levenscyclus), maar ook de domeinen waarin het bedrijf verantwoordelijkheid deelt. Daarvoor zal het zich in het bijzonder toespitsen op de landbouw, wat goed is voor 65 % van de totale uitstoot. Danone zal dus de volledige omvang van zijn ecologische voetafdruk aanpakken door op lange termijn te streven naar een zero netto CO2uitstoot.

Onze activiteiten houden rechtstreeks verband met natuur en landbouw. De risico’s van de klimaatopwarming zijn hoog. Ze hebben zowel een weerslag op de natuurlijke cycli waarvan wij afhangen als de leefomstandigheden families landbouwers en melkveehouders. Vandaag engageren we ons om veel verder te gaan en zetten we een beslissende stap in de richting van een veerkrachtig groeimodel”, vertelt Emmanuel Faber,  Chief Executive Officer van Danone.

In 2000 al legde Danone een tienjarenplan vast voor zijn milieudoelstellingen, acht jaar later schakelde het een versnelling hoger met de aankondiging van een plan om zijn CO2 intensiteit voor de activiteiten die onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid vielen, in een periode van vijf jaar met 30 % te verminderen, waar het bedrijf in 2012 al in slaagde. Het nieuwe klimaatbeleid reikt nog verder.  “Door koolstof als een cyclus te bekijken, kunnen we niet alleen onze uitstoot verminderen, maar ook oplossingen aanreiken voor de koolstofvastlegging in de bodem, de bossen en mangroves via landbouwmethodes en activiteiten die het ecosysteem moeten herstellen en de uitstoot van broeikasgassen beperken”, verklaart Executive Vice-President Strategic Resource Cycles  Pascal De Petrini.