Supermarktketen Cora ontkent dat het plannen heeft om een nieuw herstructureringsplan aan te kondigen. Het bedrijf reageert daarmee op eerdere berichten in de pers.

De Franstalige zakenkrant L’Echo schreef vandaag dat Cora begin volgende week een nieuwe herstructurering zou aankondigen. Dat concludeerde de krant uit een recente publicatie in het Belgisch Staatsblad, die melding maakt van beraadslagingen betreffende de voortzetting van de activiteiten, in het kader van artikel 633 van de code voor bedrijven.

De akte maakt melding van herstructureringsmaatregelen voorgesteld door de raad van bestuur, wat in de richting van een nieuwe reorganisatie leek te wijzen. Dat ontkent de retailer nu formeel. “Deze ochtend was er in een artikel in de pers sprake van een mogelijke aankondiging van een herstructureringsplan bij Cora. De directie wil duidelijk maken dat ze niet de intentie heeft dergelijke procedure in te stellen," klinkt het. 

Cora verduidelijkt dat de akte in het Staatsblad verwijst naar een herstructurering van het kapitaal van het bedrijf, in het kader van de financiële resultaten van 2016. "Hierdoor was de Algemene vergadering wettelijk verplicht om te beslissen over de voortzetting van haar activiteiten. Bijgevolg werd er besloten om de activiteiten verder te zetten. Het gaat dus om een financiële en juridische akte die in geen geval de aankondiging van een plan voor collectief ontslag of een aankondiging van de sluiting van winkels omvat, integendeel," zegt de retailer. Volgende week dinsdag zijn er buitengewone vergaderingen met de Ondernemingsraden van de winkels voorzien om dit punt te bespreken.

Cora komt pas uit een herstructurering, waarbij het in 2014 al 447 banen schrapte. De effecten van dat “Coravenir”-plan blijken echter onvoldoende om het tij te keren voor de retailer. De keten, die in ons land zeven hypermarkten telt, sloot 2015 af met een nettoverlies van bijna 23 miljoen euro.