Coöperatie Hoogstraten zorgt al 90 jaar voor vers vakmanschap op het bord. Een missie die meer dan ooit aanslaat. De coronacrisis heeft de consumptie van gezonde, veilige en lekkere producten van bij ons de hoogte in gestuwd. Maar ook de aandacht voor duurzaamheid in het algemeen speelt een rol. We praten met directeur Hans Vanderhallen over de relevantie van de organisatievorm, de uitdagingen en ambities van de coöperatie.

Coöperatief werken in de genen

“Onze organisatievorm bewijst al 90 jaar zijn waarde”, steekt Hans van wal. “De basisgedachte is onveranderd: met een groep ondernemers hetzelfde doel nastreven door respectvol en vooruitziend samen te werken. In onze missie verwoorden we het als volgt: ‘Samen vorm geven aan een duurzame toekomst in verse groenten en fruit door vakmanschap en dienstverlening’.”

De coöperatie telt een 220-tal leden en is de op één na grootste in België. De speerpuntproducten zijn aardbeien, tomaten en paprika. Maar dat was ooit anders. “Vroeger stond Hoogstraten bekend voor de teelt van augurken. ‘Koop een stuk grond, zet er augurken op en uw bouwgrond is betaald’, zei men toen. Dat was echt een succesteelt, tot de productie – voor allerlei redenen – meer naar het oosten is verplaatst. Zo zie je maar dat je als coöperatie wendbaar moet zijn. Je moet altijd evolueren. Inspelen op veranderende behoeften en omstandigheden. We hebben de voorbije decennia bewezen dat we dat kunnen.”

Zo zie je maar dat je als coöperatie wendbaar moet zijn. Je moet altijd evolueren. Inspelen op veranderende behoeften en omstandigheden. We hebben de voorbije decennia bewezen dat we dat kunnen.

Eenheid in diversiteit

Als coöperatie knopen doorhakken over keuzes, is niet evident. De leden mogen dan al dezelfde doelstelling nastreven, het zijn stuk voor stuk individuele ondernemers. “Dat klopt. Maar het zijn wel allemaal karakters die hun vak kennen en er alle dagen hun hart en ziel in stoppen. We zijn onderling verschillend, maar respecteren elkaars eigenheid. We trekken allemaal aan hetzelfde zeel en delen dezelfde waarden. Van groei en ontwikkeling tot betrokkenheid en integriteit.”

De samenwerking tussen de leden is essentieel om successen te boeken en uitdagingen het hoofd te bieden. En om retail en consumenten in heel Europa snel en efficiënt te bevoorraden. Met het beste van wat elke teler te bieden heeft. Ook via innovatie vanuit gedeelde kennis verenigt de coöperatie vraag en aanbod, eisen en wensen van handel en consument. 

De coronacrisis wakkerde de interesse in lokaal lekkers aan. Consumenten hechten ook meer waarde aan de authenticiteit van een product. “Onze aardbeien zijn daarvan het beste voorbeeld. Via een QR-code op de kartonnen bakjes kun je nagaan wie ze heeft geteeld. Zo leren consumenten de producent achter de schermen kennen. Het aantal opzoekingen via onze telermodule is met maar liefst 48 procent gestegen!”

Praktijkgerichte research

Maar het is niet al rozengeur en maneschijn. De economische situatie zorgt voor hogere kosten voor energie, meststoffen en verpakkingen. Consumptiepatronen veranderen. En dan is er nog het stikstofdecreet, het mestactieplan, duurzaamheidseisen ... vaak factoren waarop de sector zelf geen invloed heeft. “Als coöperatie zetten we voluit in op zaken waarop we wél een impact hebben. Constante transformatie is eigen aan onze sector. We moeten voortdurend zoeken naar antwoorden op vragen die zich vroeger niet stelden. Met vakmanschap alleen komen we er niet. Met gebundelde krachten en expertise wel.”

Aan expertise trouwens geen gebrek. De coöperatie heeft een unieke samenwerking met Proefcentrum Hoogstraten vzw, een praktijkgericht onderzoekscentrum met een specialisatie in aardbeien, tomaat en paprika. “Het Proefcentrum voert geen wetenschappelijk onderzoek in een ivoren toren. Het werkt nauw samen met de telers, de ruime sector en het beleid. Om zo concreet advies te geven en de vertaalslag te maken naar de praktijk.”

Hoogstraten
©

Hoogstraten

Ook onderling delen de leden kennis en ervaringen uit, bijvoorbeeld over de teelt van tomaten. Hoe haal je het meeste vermogen uit de lampen? Wat is de optimale plantbezetting per vierkante meter? Door de antwoorden op die vragen te delen, kunnen de telers elkaar onderling versterken. 

Home of Quality

Duurzaamheid – in de brede zin – was altijd al een belangrijke drijfveer voor de coöperatie, lang voor het een buzzword werd. “Winst is niet alles. Een gezonde onderneming als Hoogstraten heeft oog voor haar werknemers, haar partners én de planeet. Met ons kwaliteitsmerk ‘Hoogstraten, Home of Quality’ streven we ernaar om de absolute expert te zijn in duurzame groenten en fruit, én om vorm te geven aan de sector die ons nauw aan het hart ligt.”

Voor de coöperatie zelf betekent dat verantwoord ondernemen, met zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu, en met zoveel mogelijk aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Ook de telers nemen een belangrijke plaats in de duurzame keten in. De coöperatie ondersteunt hen onder andere met advies en opleidingen, maar ze leveren zelf evengoed inspanningen om hun voetafdruk te minimaliseren. Zowel met innovatie als met gezond (boeren)verstand. 

Tot slot de consument: die is terecht kritisch over wat hij eet, waar het vandaan komt, hoe het wordt gemaakt. De coöperatie belooft een kwalitatief product, en levert daarvan ook het bewijs. 

Of al die inspanningen lonen? Wees maar zeker! “Elke groente en elk stuk fruit is het smakelijke bewijs van een vruchtbaar partnerschap”, besluit Hans. 

Hoogstraten
©

Hoogstraten