Voor het eerst dit jaar is het vertrouwen van de Belgische consument nog eens gestegen. De vooruitgang is vooral het gevolg van minder pessimistiche vooruitzichten ten aanzien van werkloosheid, meldt de Nationale Bank van België (NBB).

De indicator van het consumentenvertrouwen is in juni gestegen tot -6 (in mei stond hij nog op -8). Het betreft de eerste verbetering in zeven maanden. Sinds december was het vertrouwen van de consument geleidelijk aan achteruit gegaan, maar die trend is nu gestopt.

De versteviging van het consumentenvertrouwen is voornamelijk toe te schrijven aan aanzienlijk minder pessimistische vooruitzichten van de consumenten ten aanzien van de werkloosheid in België. “De prognoses betreffende de algemene economische situatie zijn stabiel gebleven op het peil van de jongste vier maanden”, aldus de NBB.

Wat hun persoonlijke situatie betreft, gaan de gezinnen er van uit dat hun financiële mogelijkheden de komende maanden licht zullen verbeteren. Ze verwachten echter aanmerkelijk minder te zullen sparen.