Het vertrouwen van de Belgische consumenten, dat 7 opeenvolgende maanden steeg, is in november gestabiliseerd. Dat blijkt uit de indicator van de Nationale Bank van België.

Globaal is het consumentenvertrouwen dus blijven hangen op het niveau van oktober (-6), maar de vooruitzichten betreffende de macro-economische ontwikkelingen in België zijn wel verbeterd. Zo zijn de verwachtingen aangaande de algemene economische situatie, na de kortstondige terugval vorige maand, opnieuw positief. Ook de bezorgdheid voor een stijging van de werkloosheid in de komende twaalf maanden is verder afgenomen.

Daartegenover zien de gezinnen hun verwachtingen voor hun persoonlijke positie minder positief in. Zowel wat hun toekomstige financiële situatie als wat hun spaarvermogen betreft, tonen de gezinnen zich ietwat minder optimistisch dan een maand geleden.