Uit een rapport van de Nationale Bank van België blijkt dat het Belgische consumentenvertrouwen tijdens de maand juli verder gedaald is. Tijdens de maand juni was er al een terugval genoteerd. De consument vreest vooral voor een verdere verslechtering van zijn persoonlijke inkomsten, waardoor het spaarvermogen gevoelig zou kunnen afnemen in de volgende 12 maanden. Ook over de algemene economische toestand is de consument pessimistisch. Positiever echter waren de ondervraagden over de evolutie op de arbeidsmarkt. Volgens de Nationale Bank ligt het Belgische consumentenvertrouwen nu terug op hetzelfde niveau als september vorig jaar. De index van het consumentenvertrouwen in België, de zesde grootste economie in de eurozone, zakte deze maand naar -4, tegenover -3 vorige maand.