Volgens een rapport van McKinsey moeten merken zich ontwikkelen tot marketing-organisaties, waarbij de verantwoordelijkheid voor het engagement ten opzichte van de consument over de hele bedrijfsstructuur wordt gespreid. Ze merken ook op dat de consument de marketing niet langer van het product onderscheidt. Marketing en product kunnen volgens McKinsey dan ook als één geheel beschouwd worden.

“De consument onderscheidt marketing niet van de beleving op de winkelvloer of op het internet. In een tijdperk van engagement kan marketing gelijkgesteld worden aan het bedrijf zelf”, aldus McKinsey.Volgens hen wordt deze trend nog versterkt door de groeiende populariteit van digitale videorecorders, websites zoals YouTube, smartphones en tablets, die een revolutie hebben teweeggebracht in het mediagedrag van de consument.

Verder hecht de consument, volgens het rapport, steeds meer belang aan sociale netwerken, blogs, forums en besprekingen. “Door het toenemend aantal contactpunten wordt het belang van traditionele push-marketing ondermijnd. De impact van elementen die buiten de controle van communicatieteams vallen – zoals sales, informatica en callcenters – is daarentegen gevoelig toegenomen”, stelt McKinsey.“Bedrijven moeten marketing-vehikels worden en de marketing-organisatie zelf moet de centrale pijler worden van het consumenten-engagement. Tegelijkertijd mogen de bedrijven het contact en de verantwoordelijkheid voor de consument niet langer exclusief toevertrouwen aan individuele divisies zoals customer relationship management en merchandising. De consument moet benaderd worden met een geheel aan gerelateerde interacties”, besluit McKinsey nog.