Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten, reageert tevreden op het begrotingsakkoord van de regering Michel. "De consumptie wordt niet extra belast en er zijn positieve stappen gezet in de arbeidsorganisatie," klinkt het.

Comeos is tevreden dat de consument in deze begrotingsronde gespaard wordt. Zo is het een goede zaak dat de piste van een btw-verhoging niet weerhouden is, vindt Dominique Michel, CEO van Comeos. “De regering heeft de lessen getrokken van de onzalige accijnsverhoging van vorig jaar die geleid heeft tot een enorme toename van aankopen van Belgen in het buitenland. We zijn blij dat ze die fout nu geen tweede keer hebben gemaakt. Dat is niet alleen positief, dat is ook cruciaal want de consumptie is de motor van de economie," zegt Michel.

 

Op het vlak van arbeidsorganisatie zijn er al stappen gezet, maar nog niet voldoende voor Comeos. Dominique Michel: “Op zaterdagnamiddag is het zeer druk in de winkels, op maandagmorgen is dat veel minder. Eind december is niet te vergelijken met eind maart. We moeten ons personeel flexibel kunnen inzetten. We hadden verwacht dat er een grote arbeidsmarkthervorming zou komen, dat is nog niet gebeurd, maar er zijn wel al stappen in de goede richting gezet. De vraag is nu of er verder nog structurele aanpassingen komen in deze legislatuur.”

Eerder reageerde BeCommerce, de sectororganisatie voor online retailers, al positief op het begrotingsakkoord. In het kader van het begrotingsoverleg werd namelijk beslist dat de regels voor nachtwerk in e-commerce via wet geregeld zouden worden, en niet meer via bedrijfs-cao's.