De boerenprotesten blijven aanhouden, met alle gevolgen van dien voor de retailsector. Handelsfederatie Comeos trekt aan de alarmbel. “We hebben alle begrip voor de situatie van de boeren, maar de distributiecentra moeten nu dringend vrijgemaakt, zo niet volgen er juridische stappen”, aldus CEO Dominique Michel.

Voor handelsfederatie Comeos mag er een einde komen aan de boerenprotesten. CEO Dominique Michel zegt alle begrip te hebben voor de moeilijke situatie van de boeren, maar benadrukt dat “de meeste problemen van de landbouwers zich situeren op Europees niveau”. De topman benadrukt dat Comeos bereid is om met de boeren rond te tafel te gaan zitten “om te zien wat we samen met de overheid en de voedingsindustrie op Belgisch niveau kunnen oplossen”. Al wordt de situatie precair volgens hem als de distributiecentra geblokkeerd blijven. “Onze essentiële job, namelijk het bevoorraden van onze klanten komt nu in het gedrang. En dus moeten de blokkades opgeheven worden”, besluit Dominique Michel. “De supermarkten zijn intussen naar de rechtbank gestapt en we hebben dwangbevelen tot ontruiming. Als er geen verbetering komt in de komende uren gaan de supermarkten daar effectief gebruik van maken. We hopen dat het niet zover moet komen en dat na deze lange week de blokkades overal verdwijnen.”