Colruyt Group heeft vorig jaar controles laten uitvoeren bij 62 Aziatische non-foodfabrikanten, goed voor een investering van bijna 42.000 euro. Met 15 van die leveranciers werd de samenwerking stopgezet, omdat ze een audit weigerden of omdat de resultaten niet bevredigend waren.

32 van de 62 bedrijven waren nieuwe leveranciers die voor het eerst gecontroleerd werden. 15 eerder gecontroleerde fabrikanten kregen een opvolgingsaudit om na te gaan in hoeverre ze het verbeterplan uitgevoerd hadden. En zoals de procedure het voorschrijft werden er ook audits uitgevoerd bij nog 15 andere fabrikanten die 3 jaar geleden een gunstige audit behaald hadden. De meest voorkomende inbreuken zijn teveel overuren en de niet-correcte verloning ervan alsook het niet naleven van elementaire veiligheidsregels.

223 externe audits

Colruyt Group aanvaardde ook 223 conforme audits in opdracht van derden, wat het totale aantal gecontroleerde fabrikanten op 285 brengt. In 2013 heeft Colruyt Group voor het eerst ook audits laten uitvoeren bij de fabrikanten van zijn voedingshuismerken in risicolanden.

Sinds de start van de sociale audits 11 jaar geleden heeft Colruyt naar eigen zeggen de werkomstandigheden bij zijn leveranciers geleidelijk aan zien verbeteren.