Colruyt Group slaagt erin om een almaar groter aandeel van het bedrijfsafval te laten recyleren, waardoor er steeds minder restafval overblijft. Van elke duizend kilo bedrijfsafval wordt ondertussen al 821 kilo gerecycleerd. Daarmee overstijgt Colruyt zijn eigen doelstellingen.

In de eerste 6 maand van 2016 is de recycling rate van de Colruyt Group gestegen naar een record van 82,1%, of ruim twee procent beter dan een half jaar terug. Concreet betekent dit dat er van elke duizend kilo bedrijfsafval 821 kilo gerecycleerd wordt. “Daarmee overstijgen we nu al het streefdoel van 80% recyclage dat we vooropgesteld hadden om te halen in 2017,” klinkt het.

De betere recyclageresultaten zijn grotendeels te danken aan het sorteergedrag aan de bron, door de medewerkers in de winkels dus. Zo hebben de Colruyt-winkels zich in het voorjaar speciaal ingespannen om het vergistbare afval en het broodafval nog beter te sorteren en zo ruim 700 ton minder restafval terug te sturen. “We hebben daarvoor een sterke informatiecampagne gevoerd, en het is fantastisch hoe de winkelmedewerkers daarmee aan de slag zijn gegaan. Nu komt het erop aan om vol te houden, we zorgen alvast voor nog meer handige sorteertips”, zegt Francoise Decoster van de milieudienst.

Minder voedselverlies

Positief is ook dat de voedselverspilling sterk is gedaald. Sedert dit voorjaar schenken 14 winkels in België immers al hun onverkoopbare maar nog perfect eetbare voedingswaren rechtstreeks aan lokale organisaties, onder het beheer van de Voedselbanken. Voor elke winkel gaat het om 2 à 3 ton etenswaren per maand. Francoise Decoster: “Dat betekent dat er minder voedseloverschotten teruggaan naar onze distributiecentra en vergist worden. Op zich is vergisten nuttig omdat er groene stroom mee gemaakt wordt. Maar nog mooier is voedseloverschotten nuttig in te zetten voor menselijke consumptie.”

Tweede sorteerronde

Ten slotte blijft het aandeel restafval verminderen dankzij nieuwe sorteerinstallaties in de retourcentra van Colruyt Group, waar alle restafval van winkels, productie- en distributiecentra en kantoorgebouwen terechtkomt. Dat restafval wordt er nog eens grondig gesorteerd om er recyleerbare materialen zoals plastic, hard plastic, karton, hout, metaal en glas uit te halen.