Colruyt heeft een nieuwe waterstofstation geopend bij het distributiecentrum Dasseveld in Halle. De retailer investeerde 1 miljoen euro in de groene energie, die de transpalletten op de site aandrijft. Op termijn wil Colruyt de groene brandstof ook in haar DATS 24-tankstations aanbieden.

Colruyt Group gelooft in waterstof als geschikte alternatief voor fossiele brandstoffen. Dankzij elektrolyse ( de verspreiding van elektrische stroom in water of lucht) wordt groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind of zon, mogelijk. Bovendien stoot waterstof alleen maar waterdamp uit en geen broeikasgassen. Het is dus een 100% propere energiedrager, waarin Colruyt nu het voortouw neemt.

Met het nieuwe waterstofstation wil Colruyt naar eigen zeggen aantonen dat het technisch en economisch haalbaar is om groene stroom op te slaan en te transporteren onder de vorm van waterstof. Het systeem wordt getest op concrete, logistieke toepassingen, maar heeft ook een impact op de mobiliteit en het globale beheer van energiebronnen. “De groep wil zo meewerken aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Samen met onze partners geloven we in een ‘schoon’ systeem dat steunt op hernieuwbare energie”, verklaart Jef Colruyt (CEO Colruyt Group). “Met dit project willen we alle betrokken partijen overtuigen van de mogelijkheden die waterstof biedt als energiedrager”. 

Transpalletten en auto's

Aan het waterstofstation kunnen logistieke toestellen met een brandstofcel tanken. Vandaag heeft Colruyt Group 11 transpalletten met die technologie. Colruyt Group gaat deze vloot nog uitbreiden met 200 bijkomende brandstofcellen. Ook de waterstofwagen Hyundai ix35 komt er tanken. De medewerkers van Colruyt Group testen die wagen al een jaar.

Colruyt wil waterstof ook beschikbaar maken in sommige van haar DATS 24-tankstations.De brandstofleverancier bereidt zich zo voor op een mogelijke transitie van CNG naar waterstof. “Onze ervaring met de waterstofwagen, in combinatie met de knowhow die we hebben opgedaan via DATS 24 en de uitbreiding van het CNG-netwerk geeft ons voldoende vertrouwen om in deze technologie en de nodige infrastructuur daarrond te investeren”, zegt Jef Colruyt.

Concreet mikt Colruyt erop de groene brandstof in september aan de pomp van het DATS 24-station tegenover het distributiecentrum in Halle verkrijgbaar te hebben.

 

11 miljoen investeren

Het project wordt ondersteund door Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Dat is een publiek-private samenwerking en bestaat uit de Europese Commissie, de in waterstof gespecialiseerde industrie en de onderzoekswereld. Colruyt zelf investeerde al 1 miljoen euro in het waterstofstation in Halle en plant nog eens 10 miljoen te investeren in de groene brandstof.