Colruyt Group moest het afgelopen boekjaar nog een winstwaarschuwing uitsturen, maar hoopt in het boekjaar 2014/2015 weer te groeien. Dat liet topman Jef Colruyt optekenen tijdens de laatste algemene vergadering.

Voor het boekjaar 2013/2014 moest Colruyt zijn winstverwachtingen naar beneden terugschroeven. Sindsdien zijn de uitdagingen er niet minder op geworden, beseft de retailer. “Het komende boekjaar belooft terug uitdagend te zijn, met blijvende druk op omzet en marges. (…) We verwachten dat het economisch klimaat en het consumentenvertrouwen zich niet op korte termijn zullen herstellen en ook dat de prijzendeflatie nog zal aanhouden”, zei Jef Colruyt.

En toch is de retailer hoopvol, en zelfs ambitieus gezien de omstandigheden. “In deze context verwachten we toch dat het nettoresultaat van het lopende boekjaar 14/15 dat van het vorige boekjaar zal evenaren of lichtjes overschrijden”, zei Jef Colruyt op de algemene vergadering van 24 september.