Colruyt is niet langer het bedrijf met de beste reputatie van het land. Na vier opeenvolgende jaren als onbetwiste leider van de RepTrak Belgium-ranking, is de retailer uit Halle van de troon gestoten door Tiense Suikerraffinaderij.  

RepTrak Belgium is een jaarlijkse studie die de reputatie van toonaangevende bedrijven in België meet. Voor het eerst staat Colruyt niet bovenaan deze jaarlijkse ranking. Colruyt verliest zijn koppositie dan wel, het bedrijf behaalt nog steeds een goede score. Volgens de studie heeft Tiense Suikerraffinaderij in 2015 de beste bedrijfsreputatie. Het bedrijf wist zijn reputatiescore stabiel te houden ten opzichte van vorig jaar (-0,1 punten), maar profiteert ook van de daling van Colruyt’s reputatiescore (-3,0).

Delhaize krijgt klappenDe top vijf werd dit jaar volledig door elkaar geschud en bestaat naast TIense Suikerrafinaderij en Colruyt uit Neuhaus, Spadel en Lotus Bakeries. Brussels Airlines en Janssen Pharmaceutica zijn sterke nieuwkomers in de top 10. In het algemeen toont de ranking een aanzienlijke daling voor 13 bedrijven, en een stijging voor 11 bedrijven. Janssen Pharmaceutica wint het meeste terrein (+ 3.5), terwijl Delhaize de zwaarste klappen krijgt op vlak van reputatie (-7,4), ongetwijfeld een gevolg van de herstructureringen bij de retailer.