Om een beeld te krijgen van de betekenis van merken en hun impact op ons dagelijks leven heeft Ipsos België eind vorig jaar een grootschalig online marktonderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.000 personen. En wat blijkt? Google heeft het meeste invloed in ons land, gevolgd door Colruyt.

Als voorbereiding op de studie werd er voor België een lijst met meest belangrijke merken bepaald, rekening houdend met marktaandelen en reclame-uitgaven. Op basis van interne discussies werden andere grote merken toegevoegd, zoals verschillende IT en online-merken, die geen grote reclame-investeerders zijn, maar wel een grote impact hebben. Eens de top 100-lijst vastgelegd, heeft Ipsos zich tot de Belgische consument gericht.

 In oktober en november 2013 werden de Belgen bevraagd rond deze merken: hoe zij deze zien, hoe zij met deze merken in hun dagelijks leven omgaan en hoe zij deze merken beoordelen op de verschillende dimensies, die ‘invloed’ bepalen.  De MIB-Studie onderzocht alle 100 merken op basis van 5 sleuteldimensies die invloed definiëren en bepalen. In volgorde van belangrijkheid zijn dit: vertrouwen, engagement, vooruitstrevendheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid (burgerzin) en algemene aanwezigheid.

Top 10 van meest invloedrijke merken in België

Voor België werden een 100-tal merken getest op basis van de 5 dimensies van invloed. Elke respondent uit de steekproef kreeg willekeurig 10 merken voorgeschoteld, die hij/zij moest beoordelen. Op basis van alle input verkreeg Ipsos de volgende TOP 10:

1- Google

2- Colruyt

3- Facebook

4- Aldi

5- Visa

6- Apple

7- Telenet* (* Door zijn marktgebied enkel bevraagd in Vlaanderen)

8- Samsung

9- Ikea

10- Microsoft