Om te voorkomen dat ze de vermelding "kankerverwekkend" op hun producten moeten zetten, zien de merken Coca-Cola en Pepsi zich gedwongen hun recepten in de Verenigde Staten aan te passen. In het geding is de stof die de dranken hun typisch bruine kleur geeft. De betrokken ondernemingen blijven er echter bij dat hun producten geen gevaar opleveren voor de gezondheid, maar dat zij het recept aanpassen om te kunnen blijven voldoen aan de wetgeving van de staat Californië. De stof die de frisdrank zijn bruine kleur geeft is niets anders dan 4-MI (4-methylimidazole). Tot nu toe is alleen de staat Californië van oordeel dat het product kankerverwekkend is. Om kosten te besparen, zal de aanpassing echter voor de gehele Verenigde Staten worden doorgevoerd.