In Charleroi worden vanaf volgend jaar de regels met betrekking tot de bevoorrading van het stadscentrum gewijzigd. Het schepencollege wil de belevering organiseren via een ‘Centre de Distribution Urbaine’ die vorige week aan CityDepot is gegund.

Om de verkeersdrukte en de CO2-uitstoot in de binnenstad te beperken, wil Charleroi er de goederen bundelen en ze efficiënt en duurzaam aan de bestemmelingen laten leveren. Volgens het stadsbestuur bestaan de binnenkomende goederenstromen vandaag uit 160 paletten en colli (exclusief de verse producten, medicijnen en kleding). Er komt nu een strikte reglementering om te vermijden dat vrachtwagens de binnenstad – daarmee wordt bedoeld: de zone binnen de ring - binnenrijden.

Volgens schepen van Handel Van Cauwenberghe zal de nieuwe organisatie van de stadslogistiek de handelaars toelaten om besparingen te doen en hun dienstenkwaliteit te verbeteren. “Een stad met minder opstoppingen wordt attractiever voor de klanten, de winkeliers en de omwonenden. Ook de geluidsoverlast en de CO2-emissies zullen dalen,” zegt hij.

Centre de Distribution Urbaine

Daarom komt er een Centre de Distribution Urbaine aan de rand van de stad. Het (bestaande) gebouw van 2.500 m² is gelegen achter de rue du Grand Central, nabij de ring en het station Charleroi Ouest. Het moet begin 2016 operationeel zijn.

Na een openbare aanbesteding in juni j.l. heeft het schepencollege het Hasseltse bedrijf CityDepot (sinds kort de afdeling van bpost voor duurzame stadsdistributie en -logistiek) als winnaar aangeduid. Het definitieve concessiecontract wordt pas ondertekend wanneer ook de gemeenteraad het goedkeurt. Dat zou eind deze maand gebeuren. De financiering gebeurt o.a. via structurele Europese fondsen.

CityDepot

CityDepot NV is een nieuwe vennootschap die in mei jongstleden is opgericht door bpost. Daarin heeft zij haar eigen bedrijf City Logistics ondergebracht, alsook haar participatie in het (bestaande) bedrijf CityDepot. De nieuwe NV is nu actief in Hasselt (de bakermat), Brussel, Antwerpen en, sinds kort, in Gent. Charleroi komt daar nu bij.

In het CDU zullen de goederen geleverd worden voor de winkels in de binnenstad. CityDepot zal ook gebruik maken van kleinere (elektrische) voertuigen en cargobikes om ze af te leveren. Daarnaast zal het in een later stadium ook andere diensten aanbieden, zoals externe stockage, stockbeheer, de retour van afvalfracties en de ontwikkeling van e-commerce.

Deze diensten moeten volgens Van Cauwenberghe een instrument zijn om de economische groei te stimuleren. Tevens zal CityDepot zijn diensten aanbieden aan andere spelers, zoals instellingen, bouwondernemingen en eventorganisatoren, zoals het bedrijf ook al doet in Hasselt.