De herstructurering bij Carrefour België sloeg gisteren in als een bom. Niet in het minst in de hoofdzetel van de supermarkt. “Slechts 2 of 3 mensen waren hiervan op de hoogte.”

Vik Vets is control quality manager en al 28 jaar in dienst bij Carrefour. Hij doet geen moeite om te verbergen hoe zwaar hij het heeft. “De verslagenheid op het hoofdkantoor is groot. We wisten dat er slecht nieuws op komst was, maar de impact verrast iedereen. 180 jobs, dat is een zeer zware klap. Er werd ons tot voor enkele dagen nog gezegd dat er nog niets beslist was. Onzin natuurlijk. Deze beslissing ligt al veel langer vast. Alles is beslist in Parijs. De communicatie over de herstructurering werd angstvallig afgeschermd voor ons. Ook de meeste kaderleden wisten hier helemaal niets van. In België was maar een hele selecte groep van 2 of 3 mensen op de hoogte van wat er op ons afkwam. Dit smaakt heel, heel bitter.”

Logica ziet Vets niet in de beslissing, of het zou een hele cynische logica moeten zijn. “We hebben in 2010 al moeten inleveren, daarna volgde hetzelfde scenario in Italië en Spanje, waar ook zwaar ingegrepen werd. Nu moeten we nog eens hetzelfde meemaken. Ik vraag me af wat de vorige directie gedaan heeft om tot dit resultaat te komen. De missie van Alexandre Bompard is duidelijk: de waarde van de Carrefour-aandelen terug opkrikken naar het niveau die ze vroeger hadden. Voor de aandeelhouders is een zware herstructurering goed nieuws.”

Vooral de communicatie van Carrefour ligt de vakbonden zwaar op de maag. Jan De Weghe van vakbond BBTK heeft het over amateurisme. “De directie toont een gebrek aan emoties. Dit komt veel zwaarder aan dan gedacht.” De vakbond heeft het ook over ‘commerciële dwalingen’ na de eerdere herstructureringen van 2007 en 2010. “Carrefour had 10 jaar geleden al de kar moeten trekken van de digitale evolutie. Toen heeft Carrefour de digitale trein gemist en hebben rechtstreekse concurrenten zich het leeuwendeel van de digitalisering toegeëigend.”

Toch is er nog een glimpje hoop dat het verdict uiteindelijk iets minder zwaar is dan het vandaag lijkt. Volgens de liberale vakbond ACLVB mag nog niet geconcludeerd worden dat er effectief 1.233 mensen ontslagen worden. Sommigen personeelsleden bijvoorbeeld krijgen een ander statuut. Voor hen betekent de impact niet noodzakelijk hun ontslag. Ze verwijzen ook naar de herstructurering in 2010, waarbij een banenverlies van 1.672 was aangekondigd, maar waarbij uiteindelijk geen naakte ontslagen vielen. Toen gingen 910 werknemers op brugpensioen vanaf 52 jaar. Intussen heeft de regering de regeling voor brugpensioen afgebouwd, om de pensioenleeftijd in ons land omhoog te krijgen. Wat dat betreft, is er dus veel minder manoeuvreerruimte dan voorheen. Vik Vets heeft zelf weinig hoop, zegt hij. “In de laatste zin van zijn mededeling zegt Carrefour dat dit plan nodig is om nog meer ontslagen te vermijden. Ik denk dat dat aangeeft dat er weinig zal kunnen afgedwongen worden op de plannen die ze voorgesteld hebben.” Vets vreest dat sociale onrust in de komende weken en maanden niet te vermijden is. “Door de omvang van de herstructurering en de manier waarop Carrefour gecommuniceerd heeft, beginnen de onderhandelingen met de sociale partners niet onder een gunstig gesternte, dat is duidelijk. En dat is nog zacht uitgedrukt.”