Het is niet onze gewoonte om artikels van onze collega’s te becommentariëren Maar verschillende van onze lezers hebben de redactie van Gondola gevraagd hoe zij de verschillende geruchten interpreteert die op 22 april in de pers verschenen met tamelijk spectaculaire koppen als: "Carrefour va-t-il se retirer de Belgique" of "Wuift Carrefour bye bye Belgium?". Wij vonden het moeilijk om hen ons standpunt te onthouden. Bij dezen.

De geruchten in de pers zijn terug te voeren op een speculatie door financiële analisten van de ING die op 17 april door enkele Franse beursmedia is doorgegeven. Sinds het recente aantreden van Georges Plassat aan het hoofd van de wereldwijde nummer twee van de grootdistributie, proberen alle Franse economieredacties de verschillende scenario’s uit te werken die de opvolger van Lars Olofsson zou kunnen inzetten om zijn groep weer de nodige pit te geven en tegelijkertijd het ongeduld van zijn teleurgestelde aandeelhouders te temperen. Toch heeft niemand tot nu toe de gedachten van Georges Plassat kunnen lezen en met zoveel precisie, de door de ING aangehaalde, terugtrekking uit markten als Argentinië, Italië, Maleisië, Polen, Roemenië, Taiwan en Turkije kunnen voorspellen. Merk daarbij op dat door deze zelfde ING-analisten België en Griekenland pas als tweede groep markten wordt genoemd waar Carrefour eventueel zou weggaan. Des te meer reden om de voorwaardelijke wijs te gebruiken bij het noemen van een terugtrekking van onze markt. Het is evenmin zeker dat de analisten van de ING alle ins en outs van het Belgische dossier kennen, inclusief de verplichtingen die de groep is aangegaan en heeft bevestigd.

U zult ten slotte opmerken dat de artikels deze veronderstelling (die nog grotendeels bevestigd moet worden) aan een potentiële interesse van Ahold (Albert Heijn) koppelen om het winkelbestand van Carrefour België over te nemen. Wat toch een uitermate speculatieve interpretatie is. Met een opeenstapeling van veronderstellingen en speculaties kan men zich inderdaad een heleboel vragen stellen over heel wat ondernemingen. Om een duidelijk antwoord te geven aan de lezers die ons hierover vragen hebben gesteld, kunnen wij ons slechts bij de feiten houden. En nu is dat nog niets concreets, zelfs geen officieus gerucht (en wij hebben het geverifieerd bij een Franse collega die normaal gesproken zeer goed is geïnformeerd) dat ons ertoe brengt het scenario van een onmiddellijke terugtrekking uit België te overwegen. Dat de terugtrekking uit bepaalde markten wordt onderzocht, dat is iets wat heel goed mogelijk is. Maar dat een terugtrekking uit de Belgische markt gemakkelijk zou zijn, durven wij toch te betwijfelen. Er is daarentegen één ding waarover wij geen enkele twijfel hebben: Gérard Lavinay heeft vast een diepe zucht van verontwaardiging geslaakt toen hij zag dat ondanks zijn jarenlang krachtig herhaalde ontkenningen de oorspronkelijke geruchten over hun vertrek deze lente weer de kop opsteken.