Volgens Buurtsuper.be blijkt uit een rondvraag georganiseerd bij haar leden, dat de winkeldiefstallen in hun supermarkten met 10% steeg. Daarom pleit de UNIZO-tak  voor een alternatieve aanpak. Zo zou de organisatie het Nederlandse project ‘Afrekenen met dieven’ willen gebruiken. Dit model laat toe dat winkeliers onder bepaalde voorwaarden zelf een schaderegeling kunnen treffen met shoplifters.

Uit de jaarlijkse rondvraag van Buurtsuper.be bij 200 buurtsupermarkten blijkt dat 70% van de zaakvoerders ontevreden is over het vervolgingsbeleid bij winkeldiefstallen. Hoewel Buurtsuper.be de afgelopen jaren pleitte om snelrecht mogelijk te maken in alle arrondissementen, lijkt zo’n lik-op-stukbeleid bij justitie geen prioriteit. Bij snelrecht betaalt de dader via een OMS (onmiddellijke minnelijke schikking) meteen een boete en een schadevergoeding voor de geleden schade. In ruil daarvoor vervalt de strafvordering. Er zijn echter nog niet overal snelrechtkamers.

Afrekenen met dieven

Daarom pleit Buurtsuper.be voor een alternatieve aanpak. In Nederland zorgt het project ‘Afrekenen met dieven’ ervoor dat winkeliers zelf een snelle financiële regeling kunnen treffen. De enige voorwaarde is dat er aangifte gedaan wordt bij de politie. Op deze manier kon er het afgelopen jaar 2,5 miljoen euro gerecupereerd worden van de gestolen waren en daalde de winkelcriminaliteit in Nederland. Buurtsuper.be vraagt aan Koen Geens om deze piste te onderzoeken.