Bol.com heeft zopas de B Corp-certificering gekregen. Daarmee laat de e-commercespeler zien dat het bedrijf op de goede weg is naar een duurzamere en socialere bedrijfsvoering.

Een B Corp-certificering in de wacht slepen is niet simpel. Een bedrijf moet namelijk voldoen aan hoge, geverifieerde normen op het gebied van sociale- en milieu-impact, accountability en transparantie. Concreet wordt de bedrijfsvoering van een onderneming op 5 onderdelen geëvalueerd: bestuur, werknemers, gemeenschap, milieu en klanten, waarbij het minstens 80 op 100 moet scoren. Het proces bestaat uit meerdere stappen: een risico-analyse, impactbeoordeling en verbetering en de verificatie van de resultaten door B Lab, de onafhankelijke non-profit achter de certificering. Na de uitreiking van de certificering volgt er tot slot nog een strenge beoordeling om de drie jaar om te kijken of het bedrijf zijn certificering mag behouden. Dat het bol.com gelukt is om de B Corp-certificering te verkrijgen - het traject duurde 2 jaar - , stemt de e-commerce player erg gelukkig. Niet alleen is het een erkenning van zijn duurzamere keuzes en sociale stappen die het heeft gezet, maar het is ook een mijlpaal en een commitment voor de toekomst om zijn positieve impact op de maatschappij steeds verder te vergroten, aldus bol.com. "Als één van de grootste webwinkels van Nederland en België vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen door duurzamere keuzes te maken en om duurzamere opties te faciliteren voor iedereen in de keten. Dat stopt overigens niet bij het milieu. Dat willen we ook doen op het gebied van bedrijfscultuur, transparantie en sociale impact", klinkt het bij bol.com. De afgelopen jaren slaagde de e-commercespeler er onder meer in om zijn fullfillment center op 100% groene elektriciteit te laten draaien en helpt het zijn klanten om duurzamere keuzes te maken door producten te labelen als ‘Duurzamere keuze’.