Zelfstandige verkopers op Bol.com klagen over dwangcontracten en machtsmisbruik op het platform. Er volgt mogelijk een hoorzitting in het federaal parlement. “We streven altijd naar transparante en duidelijke voorwaarden waarop onze samenwerking met partners plaatsvindt”, reageert Bol.com. 

Sommige onafhankelijke handelaars die op Bol.com producten aan de man brengen, zijn niet te spreken over de voorwaarden waaraan ze dat moeten doen. Het e-commerceplatform neemt volgens hen een alsmaar grotere hap uit de opbrengsten en legt harde voorwaarden op. Het bedrijf vraagt sommige handelaars ook namen en adressen van leveranciers te geven. De klachten vinden weerklank bij zelfstandigenorganisaties Unizo, die zich al langer kritisch opstelt tegenover grote e-commerceplatformen als Amazon en Bol.com en de rol die ze spelen tegenover kleine zelfstandige handelaars. Ook politicus Michael Freilich (N-VA) roert zich in het debat, nadat hij naar eigen zeggen heel wat klachten rond Bol.com in zijn mailbox zag verschijnen. Op X, het voormalige Twitter, heeft hij het over “dwangcontracten, oneerlijke voorwaarden en misbruik van economische afhankelijkheid”. Hij hoopt dat er een hoorzitting komt. “We kunnen vanuit de oppositie geen hoorzitting eisen, maar van regeringspartijen PS en Vooruit verwacht ik alleszins geen tegenkanting. Via die weg kunnen we harde garanties eisen voor onze handelaars.” 

Bij Bol.com benadrukt Tamara Vlootman tegenover Gondola dat het bedrijf de samenwerking met de 52.000 verkopers als een partnerschap ziet. “Dankzij het assortiment van onze verkooppartners kunnen wij consumenten een breed aanbod bieden (…). Andersom bieden wij ondernemers een extra verkoopkanaal en bieden wij hen continue kansen om de groei van hun onderneming te versnellen, bijvoorbeeld met data-analyse, advertenties en logistieke processen. Dit zien wij als onze verantwoordelijkheid, want wij hebben de kennis en middelen in huis om hen hierbij te helpen. We streven altijd naar transparante en duidelijke voorwaarden waarop onze samenwerking met partners plaatsvindt. Zo hebben we een speciale pagina ingericht waarop de voorwaarden categorisch zijn ingedeeld en onze partners per onderwerp toelichting in heldere taal kunnen vinden.” Over commissies zegt Vlootman dat die “per categorie bepaald en continu herzoen worden.” Bij het begin van dit jaar werden de commissies nog aangepast. Over het feit dat sommige handelaars gevraagd wordt de naam en het adres van hun leveranciers door te geven, zegt ze: “In dit geval ging het om speelgoed. Wij vinden veiligheid van de artikelen erg belangrijk. Het is niet in alle productcategorieën noodzakelijk om de adressen en namen van leveranciers aan te leveren, maar wel in de categorieën waar het gevolg van namaak groot kan zijn. Kinderspeelgoed dat niet deugt mag niet bij kinderen terecht komen. De uitvraag van de leverancier-gegevens moet voorkomen dat dit wel gebeurt.”