Het afgelopen jaar is de leegstand alweer gestegen. In België staat nu bijna 1 op de 10 winkelpanden leeg. Dat blijkt uit cijfers van winkelinformatiespecialist Locatus.

Het totaal aantal leegstaande panden is toegenomen van iets minder dan 19.000 panden eind 2014, naar bijna 20.000 panden eind 2015. Het leegstandspercentage komt daarmee op 9,4%, blijkt uit metingen van Locatus. De leegstaande voorraad is zo bijna even groot als de gezamenlijke voorraad van Antwerpen, Gent en Luik.

Vooral in middelgrote steden

De verslechtering van de bezettingsgraad van winkelpanden is niet eenduidig, zegt Locatus. “We zien al langer dat de centra van de grootste steden in België het iets beter doen dan de middelgrote. In 2015 zagen we dat opnieuw. In de 13 grootste stedelijke centra is de leegstand 10,9%, terwijl in de centra van middelgrote steden de leegstand 15,8% bedraagt.”

De verschillen worden nog duidelijker als we naar de verdeling binnen deze centra kijken. Op de drukste locaties van de grootste steden (o.a. Nieuwstraat Brussel en Meir Antwerpen) is de leegstand slechts 3,7%. De hoge leegstand in de topsteden wordt vooral veroorzaakt door een zeer hoge leegstand op de minst drukke locaties (17,6%). In de centra van middelgrote steden is de leegstand met 9,8% ook aanzienlijk op de drukste delen.

 

E-commerce

De verklaring voor deze verschillen zit onder andere in het veranderende gedrag van de consument, meent Locatus. “Dankzij internet hoeft men niet meer per se naar de fysieke winkel. Doet iemand dat dan toch, dan is winkelen echt een dagje uit. De consument kiest daardoor steeds meer voor de centra met het meest uitgebreide aanbod. Dat daarvoor iets verder gereisd moet worden, neemt men op de koop toe. Daarmee trekken de topsteden steeds meer bezoekers, ten koste van de middelgrote steden. Dit zorgt ervoor dat de toplocaties in de belangrijkste Belgische steden onverminderd populair zijn. Kleinere centra krijgen steeds meer moeite om recreatief winkelpubliek aan te trekken, met als gevolg een snel oplopende leegstand.”

Meer meters 

Ondanks de jaarlijks oplopende leegstand is het aantal winkelmeters in België vorig jaar met opnieuw 150.000 m² toegenomen. De nieuwe meters kwamen er vooral op de baanconcentraties (41%) en bij winkels die niet in een winkelgebied liggen (36%).