Belgische bedrijven (met meer dan 10 werknemers) behoren tot de meest actieve online handelaars van Europa. In 2016 verkocht meer dan één op de vijf bedrijven in België (21%) via internet. Dit plaatst ons land op de vijfde plaats in de Europese top 5, volgens Eurostat-cijfers. Het Europese gemiddelde is slechts 16%.

Deze Eurostat-cijfers geven alleen de mate van activiteit van ondernemingen op het gebied van onlineverkoop aan, en niet de werkelijke handelsvolumes of omzet die ze realiseren.

Ierland staat in 2016 bovenaan de EU-lijst van EU-lidstaten, met meer dan een kwart (26%) van de bedrijven die online verkopen. De andere landen van de top 5 zijn Zweden (25%), Denemarken (24%) en Nederland (22%), die daarmee slechts een kleine voorsprong heeft op België.

De vijf landen waar bedrijven het minst actief zijn op het gebied van e-commerce zijn Roemenië (7%), Bulgarije (9%), Polen (9%), Italië (10%) en Letland (10%).

Status quo

Het aandeel van EU-ondernemingen die online verkopen bedroeg in 2016 gemiddeld 16%, wat een status quo betekent. Tussen 2010 en 2014 was het gestegen van 12% tot ongeveer 16%, maar sindsdien is het stabiel gebleven.

Crossborder e-commerce

Van de bedrijven die actief zijn op het gebied van e-commerce, verkocht een overgrote meerderheid (97%) in eigen land. Minder dan de helft (44%) heeft aan klanten verkocht in andere lidstaten (met België net iets boven het gemiddelde, met 45%). Meer dan een kwart (28%) verkocht aan klanten buiten de EU.

Obstakels

De Europese Commissie heeft de ambitie om een digitale interne markt tot stand te brengen, waar de elektronische handel tussen de lidstaten even vlot verloopt als in de traditionele detailhandel. De cijfers van Eurostat geven echter aan dat er nog een lange weg te gaan is. Bijna twee van de vijf (38%) bedrijven met grensoverschrijdende verkoop in de EU ondervonden moeilijkheden hierbij.

De belangrijkste hindernissen zijn de kosten van het verzenden of retourneren van producten, die te hoog worden gevonden (27%) en onvoldoende kennis van vreemde talen (13%). Andere belemmeringen zijn de aanpassing van de productetikettering (9%) en/of juridische redenen in verband met bijvoorbeeld geschillen (12%).