De Belgische consument koopt zijn voeding en drank steeds meer in onze buurlanden. Uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau GfK blijkt dat het aantal grensaankopen in Frankrijk sinds 2010 verdubbeld is.

Het onderzoek, dat GfK uitvoerde in opdracht van de federatie voor de voedingsindustrie FEVIA,  is gebaseerd op 5.000 gezinnen die via een scanner hun aankopen in algemene voeding doorgeven. Vorig jaar toonde GfK zo al aan dat Belgen in 2015 voor 723 miljoen euro voeding en dranken aankochten in onze buurlanden. Dat grensaankopen in de lift zitten, is duidelijk gezien de voedingsaankopen in buurlanden sinds 2008 met 40% stegen.

Het grootste deel van die aankopen gebeurde in Nederland, waar de Belgische consument in 2015 voor 238 miljoen voedingsproducten aankocht. Er is hier echter sprake van stabilisering, terwijl de Franse supermarkten steeds meer Belgen aan de kassa zien.

100 miljoen aankopen in Frankrijk

Sinds 2010 verdubbelde het aantal grensaankopen richting Frankrijk, zegt het onderzoeksbureau. "We verliezen vandaag ongeveer 100 miljoen inkopen aan onze zuiderburen alleen al, om nog te zwijgen over Nederland, Luxemburg en Duitsland. Dat zijn zorgwekkende cijfers want elke euro die we uitgeven in de buurlanden is een verlies voor de Belgische economie. Het dreigt de effecten van de taks shift en van onze sterke export teniet te doen en zal onvermijdelijk jobverlies in de Belgische voedingsindustrie tot gevolg hebben,” waarschuwt Chris Moris, directeur-generaal bij FEVIA.

1 op 3 Belgen is een grensshopper 

Uit het onderzoek komt ook een duidelijk profiel van de Belgische grensshopper naar voor. Het gaat om consumenten die meestal niet trouw zijn aan één winkel of merk en die prijsgevoelig zijn. De Belgische grensshopper woont gemiddeld op 18 kilometer van een van de buurlanden. Dat veel Belgische consumenten voldoen aan deze beschrijving blijkt uit de cijfers: vandaag gaat 1 op 3 Belgen minstens één keer per jaar over de grens om voeding en drank aan te kopen. 22,7% doet dat zelfs 2 keer of meer per jaar. Leeftijd en inkomen blijken dan weer geen invloed te hebben op het shoppingsgedrag over de grens.

Bovendien zullen de grensshoppers steeds vaker in het buitenland gaan shoppen. “Belgen die éénmaal hebben “geproefd” van het grensaankopen zullen steeds vaker en meer voeding en dranken over de grenzen aankopen”, klinkt het bij FEVIA. Daardoor dreigt de Belgische economie automatisch nog een extra 150 miljoen euro te mislopen, meent de sectororganisatie. 

Taksstop

“Als we geen actie ondernemen om de competitiviteit van onze producten op de Belgische markt te versterken dreigt er een sneeuwbaleffect te ontstaan door de opeenstapeling van taksen en heffingen. We hebben immers al hogere btw-tarieven dan onze buurlanden, een verpakkingsheffing, hogere accijnzen, het Groene Punt, de zogenaamde "gezondheidstaksen”, enzovoort,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van FEVIA. “Wij stellen een aanpak voor op twee fronten. We pleiten ten eerste voor een taks stop: bijkomende taksen en heffingen op voeding en dranken zijn uit den boze als we jobs in ons land willen houden. Daarnaast blijft ook het wegwerken van de loonkostenhandicap en de energiekostenhandicap waar onze bedrijven mee kampen een prioriteit.”