Het Belgische consumptieniveau lag in 2013 11% hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de EU.

Eurostat meet de gemiddelde individuele consumptie per inwoner van de 28 EU-landen. Daaruit blijkt dat België 11% boven het Europees gemiddelde zit. We zijn daarmee het negende meest consumerende land van de EU.

Het hoogste consumptieniveau wordt gemeten in Luxemburg (36% boven het Europese gemiddelde), gevolgd door Duitsland (+22%) en Oostenrijk (+20%). Het laagste niveau wordt gemeten in Bulgarije, waar de consumptie per inwoner nog niet de helft van het Europese gemiddelde bedraagt. 

Algemeen scoren de landen van de Eurozone (+6%) beter dan landen zonder euro.