Het sneeuwbal effect is in gang. Iedereen spreekt er van op het internet maar voor het ogenblik weigeren de voornaamste acteurs ieder commentaar op wat voor het ogenblik enkel een gerucht is. Wij spreken hier natuurlijk van Aldi die zich zou klaar maken om een serie bestsellers van A merken op te nemen in zijn assortiment, waaronder Ferrero en Coca-Cola. Maar sinds de aankondiging hiervan bij onze Duitse collega’s van de Lebensmittel Zeitung, zijn er reacties met hopen en de meningen verschillen. Men moet echter voorzichtig zijn als men de verklaringen gelooft van Veronique Squelart, woordvoerster van de groep Ferrero, aan la Capitale gisteren: "Om eerlijk te zijn, dit heeft ons ten zeerste verrast. Wij zijn inderdaad niet op de hoogte van een akkoord met Aldi. Wij staan nochtans open voor iedere mogelijkheid tot medewerking met het geheel van de verdelers in België".

Dit mogelijk akkoord zou in ieder geval het einde betekenen van een exclusief hard discount model. "Lidl, heeft deze stap reeds gezet, enkel Aldi zou nog ontbreken. Het gaat hier, volgens mij, vooral om een competitiviteitsreactie en de bescherming van marktaandelen. Er zijn in België enorm veel verkoopspunten, misschien wel te veel. De voedingsmarkt is rijp en gesatureerd en het consumentenbudget is zeker niet in groei. Komt daar nog een prijzenoorlog bij. Laat ons het voorbeeld nemen van het concept Red Market store van Delhaize die de laagste prijzen beoefent. De verdelers mikken meer en meer op de prijs. Aldi wordt aangevallen op zijn eigen terrein en handelt dienovereenkomstig", vertelt ons Claude Boffa, specialist van de grootdistributie en Academic Director of the new exclusive Executive Programme in Retail & Distribution Management bij Solvay Brussels School.

Hij opent ons een ander spoor, "Er is ook de het verlangen een sympathieker imago te tonen aan de consument. Het is een middel om de boodschap mee te geven: "Wij zijn een verdeler zoals de andere". Sommige mensen aarzelen nog om in een Aldi binnen te stappen, of zeggen het zeker en vast niet. Met deze grote A merken, zou de consument zijn scrupules moeten kunnen opzij zetten en Aldi beschouwen als een gelijke aan de andere enseignes."

Dit akkoord, als het plaats vindt, zou moeten leiden tot een in vraagstelling van de A merken of de concurrerende distributeurs. "Zeker, voor de merken is er een vrees voor ontwaarding maar, kan men het daarom, als groot merk, doen zonder Aldi? De hard discounters vertegenwoordigen namelijk 20% van de markt. Het zou dus heel moeilijk zijn voor hen deze opportuniteit te verwaarlozen". Een ander mogelijk probleem, aangehaald door Claude Boffa tijdens ons onderhoud, is dat van de verkoopsprijzen en van de concurrentie: "De gemiddelde Belg bezoekt verschillende enseignes. Zij die bij Aldi gingen voor een gedeelte van hun boodschappen en vervolgens bij Carrefour of Delhaize voor de grote merken, zouden kunnen beslissen nog enkel bij Aldi te gaan. Maar dit hangt natuurlijk af van het aantal opgenomen producten en hun prijs... Indien Aldi een product verkoopt aan een gebroken prijs, heeft dit verschillende impacten maar voornamelijk volgende drie :- Het zou het merk devaloriseren in de ogen van sommige consumenten- Het zou willen zeggen dat ze dit product goedkoper hebben kunnen aankopen, het geen problemen zou scheppen tussen het merk en de andere distributeurs- Of dit zou willen zeggen dat ze met verlies verkopen, hetgeen – voor het ogenblik – formeel verboden is in België!"