Het nieuws was op alle actualiteitssites van de Belgische kranten te lezen gisteren: Aldi zou klaar staan om enkele best sellers van de A merken op te nemen in zijn assortiment, te beginnen met Nutella (Ferrero), Coca-Cola, Dr Oetker of Danone. De oorsprong van dit gerucht: een kort artikeltje, enkele dagen geleden bij onze excellente Duitse collega’s van de Lebensmittel Zeitung, dat gewag maakte van intensieve onderhandelingen tussen de twee takken van de groep, Aldi Nord (waartoe België behoort) en Aldi Süd, enerzijds en de genoemde producenten anderzijds. In het geval van Aldi Nord, gaat het om een grote première, gezien de hard discounter nog nooit nationale merken opgenomen heeft in zijn schappen. Voor Aldi Süd, zou het een afwijking betekenen van een reeds iets wat soepelere strategie, aangezien reeds sommige producten van nationale merken in deze winkels te koop zijn. Lidl, de grote rivaal van Aldi, was de eerste om A merken in zijn assortiment op te nemen. Het aankondigen van het bestaan van deze onderhandelingen, is geen grote verrassing: reeds verschillende maanden deed de hypothese de ronde, reden te meer, daar de Duitse markt het marktaandeel van de pure hard discount stevig heeft zien dalen tegenover dat van de open market supermarkten. Gesprekken willen natuurlijk niet zeggen: onmiddelijke introductie, maar het gaat erom de informatie door te spelen van Lebensmittel Zeitung met weliswaar een zekere voorzichtigheid, al was het maar betreffende de kalender.

Meer dan waarschijnlijk, indien deze hypothese waarheid moest worden, zou het, zoals het bij Lidl gebeurd is, slechts om een beperkt aantal star producten gaan, volgens het principe van "cherry picking": Aldi zou er over waken enkel producten met heel grote rotatie aan te bieden, producten, die men terugvindt in de caddy van de meeste Belgen en waarvan de afwezigheid in hun actueel assortiment een ware ‘handicap’ betekent. Voor de producenten is uiteraard de mogelijkheid overal verdeeld te worden een ware buitenkans. Maar wij vermoeden dat zulk een scenario enkel kan opgezet worden met de grootste omzichtigheid met de klanten van de open market, en door hen te garanderen dat de tarieven van de hard discounters niet voordeliger zullen zijn dan de hunne. Het geen wel gebeurd is bij het introduceren van A merken bij Lidl: een ganse serie maatregelen werd aangewend om dit te voorkomen.