Er kan geen match van de Wereldbeker gespeeld worden of het bier vloeit rijkelijk. Dit jaar heeft AB Inbev dan ook weinig verwonderlijk een stijging van haar trimestriële cijfers opgetekend in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. AB Inbev tekende een stijging van haar zakencijfer op van maar liefst 5% tot 12,01 miljard euro in de het tweede trimester. Deze informatie komt van onze collega’s van l’Echo.

De belangrijkste reden van deze groei is ongetwijfeld de Wereldbeker 2014 die plaatsvond in Brazilië, daar ging het volume van de biermarkt met 7,2% de hoogte in. In België stegen de volumes van de bieren van AB Inbev met 9,3% dabkzij de Wereldbeker.