Er verdwijnen meer jobs bij FrieslandCampina België dan eerder aangekondigd. Het blijkt vandaag om een tachtigtal banen te gaan, aanvankelijk werd gemeld dat het er 58 zouden zijn.

In december werd duidelijk dat FrieslandCampina in ons land 58 banen zou schrappen. Wereldwijd verdwijnen er 1.800 jobs in 2024 en 2025, luidde het toen. Vandaag blijkt het banenverlies in België hoger op te lopen, meldt vakbond ACV, dat sinds januari deelneemt aan het sociaal overleg dat in het kader van de wet Renault opgestart werd. “In een latere fase gaat het om meer dan 80 jobs en ook in meer afdeling dan aanvankelijk was aangekondigd”, zegt ACV-secretaris Kris Fortie. Vooral in de kantoren in Lummen en Gent staan banen op de helling. Sommige daarvan zouden naar Hongarije overgeheveld worden. Het gros van de ontslagen zal niet vallen op de productiesite in Aalter, al verdwijnen ook daar jobs, zegt Fortie. Het bedrijf wil de melkophaling door een ander bedrijf laten doen. De vakbond zegt het aantal ontslagen te willen inperken, maar dat de kans op succes klein is omdat de directie de beslissing al genomen heeft. Gondola contacteerde Friesland Campina, maar kreeg tot dusver geen reactie.