De leegstand van winkelpanden in Vlaanderen is, uitgedrukt in vierkante meter, met 70% toegenomen sinds 2008. Vooral in de winkelkernen nam de leegstaande winkeloppervlakte toe. In totaal staat er meer dan 900.000 m2 leeg, goed voor 7,4% van alle winkelruimte. Dat blijkt uit een studie door Geo Intelligence,  Idea Consult, Mas Research, in opdracht van het Agentschap Ondernemen en de vijf Vlaamse provincies.

Hoewel de leegstand toenam, kwam er sinds 2008 ook heel wat winkeloppervlakte bij. Vlaanderen telt momenteel 60.000 handelszaken, die samen goed zijn voor 12,7 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlakte. Dat is 1,4 miljoen m2 (of 12,3%) meer dan in 2008. De vraag naar winkelpanden steeg in dezelfde periode echter met maar 9,3%.

930.000 m2 staat leeg 

"De toename in het aantal vierkante meter gevulde panden valt  in het niets bij de toename van de leegstand. Deze neemt tussen 2008 en 2014 toe met maar liefst 69,5%", klinkt het in een persbericht. Concreet steeg de leegstand van 549.000 m2 tot 930.000 m2 vandaag. Omgerekend staat er momenteel dus 7,4% van de totale winkeloppervlakte in Vlaanderen leeg.

De leegstand nam vooral toe in de winkelkernen van steden en gemeenten. Retailparken en shopping centers lijken er minder last van te hebben. "De toenemende leegstand in onze centra is vooral het gevolg van steeds meer shoppingcentra en baanwinkels buiten de kern en te weinig investeringen in de aantrekkelijkheid van de kern zelf”, reageert Unizo. De zelfstandigenorganisatie pleit dan ook voor meer investeringen in de binnensteden.

Meer ketens

Twee andere vaststellingen uit het onderzoek: winkels worden steeds groter, en maken steeds vaker deel uit van een keten. Gemiddeld is een winkel 230 m2 groot, een toename met 17,4% op vijf jaar tijd. De evolutie is vooral merkbaar bij baanwinkels en shoppingcentra, waar de gemiddelde winkeloppervlakte ongeveer 665 m2 bedraagt. Ook het aantal ketens ten opzichte van het totale aanbod winkels stijgt van 15,3% naar 23,1%.