Match en Smatch België bereiden de overdracht voor van meer dan twee derde van hun winkels naar Colruyt Group. Het gaat om 28 winkels van Match en 29 van Smatch. Voor de 27 resterende verkooppunten “staan alle opties nog open”. Bij de ondersteunende logistieke diensten staan 690 jobs op de tocht.

Colruyt Group slaat een grote slag: door de deal met Match en Smatch krijgt het in één keer 57 extra winkels onder zijn hoede. Het zal alle 1.069 werknemers overnemen, aan dezelfde voorwaarden, laat het in een persbericht weten. De overgenomen winkels waren vorig jaar goed voor een omzet van 300 miljoen euro. Hoeveel Colruyt Group op tafel legt, is niet bekend. Een hele grote verrassing is de overname niet. Match en Smatch, uitgebaat door twee dochterbedrijven van supermarktgroep louis delhaize, kampen al langer met financiële moeilijkheden, zo meldt het bedrijf zelf in zijn persbericht:  "In 2019 moesten Match NV (Match) en Profi SA (Smatch), getroffen door grote economische moeilijkheden, hun toevlucht nemen tot een eerste sociaal plan dat leidde tot de sluiting van 15 winkels. Wat later leidde de gezondheidscrisis tot een tijdelijke verbetering van de resultaten. De terugkeer naar een genormaliseerde gezondheidssituatie in 2021 resulteerde echter in een nieuw negatief nettoresultaat. Geconfronteerd met deze situatie en om terugkerende verliezen te beperken, werden er verschillende actieplannen en projecten opgezet. De inflatie, de stijging van de energieprijzen en de indexering van de lonen hebben de ondernemingen evenwel niet in staat gesteld om in 2022 en 2023 terug financieel evenwicht te bereiken. In het bijzonder hebben eerdere herstelplannen geen vruchten afgeworpen en voor het initiëren van bijkomende herstelplannen zou extra financiering nodig zijn. Voor dit laatste hebben Match en Smatch in dit stadium te weinig concrete vooruitzichten."

Door het gebrek aan concrete vooruitzichten, besloot de directie 57 winkels te verkopen aan Colruyt Group. De overname moet nog de consultatieperiode van de sociale partners doorlopen en ook de goedkeuring krijgen van de mededinginsautoriteit, maar naar verwachting zal de effectieve overdracht in de loop van 2024 plaats vinden. Voor de resterende 27 winkels van Smatch en Match staan er momenteel nog verschillende opties open, meldt de directie. Wat de ondersteunende en logistieke diensten van de winkels betreft, is er slecht nieuws. "Tijdens de buitengewone ondernemingsraad vanmorgen kondigde de directie haar intentie aan om over te gaan tot een collectieve ontslagprocedure voor de medewerkers van de resterende logistieke en ondersteunende diensten die mogelijks sluiten en voor winkels waarvoor geen koper gevonden wordt. Deze intentie kan gevolgen hebben voor de tewerkstelling van maximaal 690 medewerkers voor de ondernemingen Match, Profi en Associated Retail", vervolgt het persbericht. “De directie van de ondernemingen Match en Profi is zich bewust van de emotie die met deze aankondiging gepaard gaat. Het is het resultaat van een diepgaande analyse waarin alle opties zijn onderzocht. De directie is ervan overtuigd dat de overdracht van de winkels aan Colruyt Group en aan andere potentiële spelers de beste optie is om het voortbestaan van de winkels en het merendeel van de tewerkstelling te verzekeren.”