Volgens de Franstalige Liberale Vakbond CGSLB, zijn 447 van de 2565 jobs bij Cora bedreigd. De directie wil voorlopig nog niet bevestigen, maar spreekt wel van een herstructureringsplan waarbij naakte ontslagen zoveel mogelijk vermeden worden. 

Op de bijzondere ondernemingsraad van 11 juli, liet de directie van Cora aan de vakbonden weten dat de eerder onderzochte pistes niet voldoende bleken en dat ze collectief ontslag in overweging nemen. "Het bedrijf zet er alles op in om naakte ontslagen zoveel mogelijk te vermijden, onder meer door het gebruik van pre-pensioenen", onderstreept Cora.