Een op de zes kledingstukken van "Made in China" zou kankerverwekkende stoffen bevatten. Staatssecretaris Alexia Bertrand spreekt van "schokkende resultaten".

Uit een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar de veiligheid van textiel in Europa blijkt dat een groot deel van de geïmporteerde textiel "Made in China" gevaarlijk is voor de gezondheid. Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Consumentenbescherming, uit haar bezorgdheid: "Tot één kledingstuk op zes bevat chemische stoffen, met name kankerverwekkende stoffen zoals bisfenol, nikkel of chroom VI. Deze stoffen kunnen ook huidirritatie veroorzaken of het hormonale systeem verstoren". Veel textielfabrikanten gebruiken gevaarlijke chemicaliën voor de productie van kleding vanwege de prijs, aangezien veilige productiestoffen vaak veel duurder zijn.

Vandaag worden controles uitgevoerd door de Economische Inspectie, de FOD Volksgezondheid en de Belgische douane. In het licht van deze "schokkende" resultaten wil Alexia Bertrand alle relevante Belgische inspectiediensten samenbrengen om de controles te verbeteren en de verspreiding van informatie te bevorderen. Ze wil ook de controles in Europa harmoniseren en strenger maken. Het doel is om te voorkomen dat kleding met giftige stoffen binnenkomt. Consumenten van hun kant moeten waakzaam zijn tegenover "Made in China"-etiketten. Ze moeten ook vertrouwen op "gezondere" labels zoals het Europese Ecolabel.