Naar aanleiding van de nieuwe EU richtlijn voor etikettering, peilde Tetra Pak bij 200 consumenten naar hun perceptie van de informatie op verpakkingen en het belang dat ze er aan hechten. Daaruit blijkt onder andere dat de helft van de consumenten de informatie op etiketten niet leesbaar vindt.

Sinds 13 december zijn de Europese regels voor etiketten op voedingsmiddelen veranderd met als doel de consument duidelijke, volledige en beter leesbare informatie verstrekken. Met reden, want uit de enquête van Tetra Pak blijkt dat 2 op 3 duidelijke en volledige informatie op etiketten belangrijk vindt. Toch komt etikettering slechts op de zesde plaats van de criteria die een consument relevant acht op een verpakking.

Houdbaarheidsdatum belangrijkst

De top 5 van belangrijkste informatie-elementen op de verpakking zijn de houdbaarheid op één, gevolgd door informatie over de ingrediënten, de bewaarvoorschriften, de vermelding van allergenen en de voedingswaarde van het product. Opvallend is dat de consument het minste belang hecht aan een aantrekkelijk ontwerp (26%).

Meer aandacht

De informatie op het etiket is cruciaal omdat bijna de helft van de consumenten een slechte ervaring had met bedorven of beschadigd voedsel. Ook de recente voedselschandalen zetten consumenten er toe aan om etiketten aandachtiger te lezen dan ervoor.

Onleesbaar

Ruim 1 op 3 consumenten vindt vandaag de informatie op een verpakking niet goed verstaanbaar en maar liefst 1 op 2 vindt deze niet goed leesbaar. Omdat driekwart van de consumenten er aan hecht dat de informatie op de verpakking hen duidelijk informeert over de inhoud, herkomst en voedingswaarden is de nieuwe EU richtlijn geen maat voor niets.

Gezondheidsclaims onbetrouwbaar

Koploper op het vlak van onbetrouwbaarheid zijn de gezondheidsclaims op verpakkingen. Bijna 2/3de van de ondervraagden (62%) zegt deze niet te vertrouwen en bijna de helft vindt deze ook niet relevant.