Impact accijnsverhoging

Project voor een service provider met ondersteuning van retailers en fabrikanten

In 2016 besloot de regering om de accijnzen op zwaar alcoholische dranken sterk te verhogen. Gondola Academy bestudeerde de impact van deze prijsverhoging op de Belgische verkoop van alcoholische dranken. Onze berekening van de impact voor het jaar 2016 en 2017 bleek een schot in de roos.

Van mijn samenwerking met Gondola Academy herinner ik mij vooral hun zeer creatieve approach om relevante data te verwerven ivm grensaankopen in buurlanden.  Daarnaast was ook het concept van 'ronde tafel' zeer waardevol omdat die de mogelijkheid biedt om vroeg in het proces de belangrijkste stakeholders en experten te betrekken en de basis te leggen voor een gedragen oplossing

Geert Van Lerberghe
Algemeen Directeur van Vinum Et Spiritus

Deed beroep op Gondola Academy om de impact van de accijnsverhoging op alcoholische dranken in kaart te brengen.