“In mijn voordracht op 25 februari wil ik het niet enkel over de toestand in België hebben, maar een en ander in een internationale, bredere context plaatsen”, begint Nielsen-topman Jean-Jacques Vandenheede.

“Want ik stel vast dat alles zo’n beetje lijkt vast te zitten, in een staat van ‘hibernation’ verkeerd. En als er zich dan al eens een kleine vooruitgang voordoet, iets in de grootorde van 0,01 % zeg maar, dan wordt dit meteen opgeklopt alsof alle problemen nu volledig van de baan zijn. Maar op het toneel hangt de toekomst af van wat de acteurs beslissen, want er zijn geen wetmatigheden.”

 

Het wordt nooit beter

“Er wordt enorm veel over macro-economische factoren en aspecten gecommuniceerd, maar door alle weertypes en stormen heen blijven er de fast moving consumer goods. En die goederenstroom wordt haast nooit beïnvloed. Mijn stelling en advies daaromtrent is dan ook: ‘You’re the creator of your own destiny’; blijf nooit wachten tot het beter gaat, want dat doet het toch nooit. Neem zelf het initiatief en werk pro-actief. Waarom zou, bijvoorbeeld, de markt van tandpasta door het Gross Domestic Product (GDP) beïnvloed moeten worden? Wat er in de tandpastasector gebeurt wordt uitsluitend binnen die sector zelf beslist.

De oplossingen en opportuniteiten liggen in de markt en daarop moet adequaat geanticipeerd en gereageerd worden. Als men voor de 26ste keer identiek dezelfde promotiecampagne voert als voor de vorige 25 keren, hoeft men geen al te hoge verwachtingen van het resultaat te koesteren.”

Geen korte- noch een langetermijnvisie

“Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat maar al te vaak naar de heel korte termijn wordt gekeken, net als sommige beursanalisten plegen te doen. Maar daar bedoel ik geenszins mee dat men meteen een langetermijnvisie dient te ontwikkelen, vermits dat wachten betekent. Het is daarentegen belangrijk om de structurele aspecten te benaderen en zich af te vragen: hoe men de markt kan veranderen, is het vol te houden in de tijd, is het sustainable? Hoe kan ik ervoor zorgen iets op te bouwen dat consequent is in de tijd? Kortom; you’re the master of your own destination.”

Schrijf u hier in voor deze sessie!