Bij Lidl is deze nacht na een marathonvergadering een voorlopig akkoord bereikt tussen vakbonden en directie. Er komen maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals de actievoerders vroegen.

Er komt een einde aan enkele woelige dagen bij Lidl. Na een vergadering die gisterenmorgen rond 8u begon en pas vannacht na middernacht eindigde, is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en directie. Dat moet in de komende dagen nog aan het personeel voorgelegd worden. Inzet van de acties en de staking van zaterdag was de hoge werkdruk bij de supermarktketen. In het akkoord wordt daaraan tegemoet gekomen door de vliegende ploeg, die afwezigheden moet opvangen, te versterken. Bij de vliegende ploeg komen er 83 krachten bij (van 140 naar 223), terwijl er ook extra mankracht ingezet wordt in de winkels.

De taken van het personeel zullen vereenvoudigd worden door verschillende taken te automatiseren of niet langer de verantwoordelijkheid van winkelmedewerkers te maken, zoals poetstaken. Volgend jaar wordt samen met de sociale partners gedurende twee weken een tijdsmeting van de verschillende taken uitgevoerd in 12 filialen. Daarenboven is een kalender voorzien voor onderhandelingen vastgelegd tot eind maart 2022 rond werkduur. De vakbonden zijn tevreden met het akkoord dat ze bereikt hebben. “Dat de onderhandelingen zo lang duurder komt omdat we niet overhaast tot een akkoord wilden komen, maar een goed akkoord wilden bereiken”, zegt Jan De Weghe van het BBTK.