#5 De stemmen zijn geteld, de coalities staan in de steigers. De verkiezingen van 9 juni hebben winnaars en verliezers opgeleverd die elk hun eigen visie hebben op retail, voeding en e-commerce. Gondola polste naar hun standpunten en presenteert ze u hier, dag per dag. Vandaag: PVDA.

Welke retailstandpunten heeft PVDA?

Vlaanderen kleurt sinds 9 juni een stuk rechtser, maar toch wist de PVDA zich als extreemlinkse partij door te zetten. De kans lijkt klein dat de partij van Raoul Hedebouw mee aan de knoppen zal zitten, maar vanuit de oppositie kan ze wel nog invloed uitoefenen. Lees hieronder de retailstandpunten van de PVDA.

1) Moet er een limiet komen op het aantal supermarkten in ons land, zoals dat elders al bestaat?

De overheid moet erop toezien dat bedrijven afspraken rond werk, loon en arbeidsvoorwaarden respecteren. In België is de wetgeving blijkbaar zo liberaal dat buitenlandse supermarktketens hun concurrentiestrijd hier komen uitvechten. De kosten wentelen ze af op het personeel: minder vaste benoemingen, meer jobstudenten, structureel personeelstekort. Wij willen ten eerste vakbonden de mogelijkheid geven om via sociaal overleg een maximumpercentage uitzendkrachten vast te leggen. Ten tweede willen we bedrijven verplichten om automatisch een vast contract te geven aan werknemers die zes maanden met een tijdelijk contract aan de slag zijn. Tot slot schaffen we de loonwet af om vakbonden terug de vrijheid te geven om vrij te onderhandelen over loonsverhogingen. Op die manier willen we een goed statuut voor de hele sector. 

2) Moeten de paritaire comités in de retail volgens jullie veranderd worden? 

De afbakening van de paritaire comités is een afspraak tussen de sociale partners, maar de regering moet dit wel bekrachtigen en kan dus ook druk zetten. Wij steunen de vakbonden in hun eis om de barema’s en

arbeidsvoorwaarden van de paritaire comités naar boven te harmoniseren. Daarnaast willen wij de wet aanpassen zodat verschillende ‘zelfstandige’ winkels met dezelfde uitbater als één bedrijf gelden, met vakbondsvertegenwoordiging.

3) De prijzen in de supermarkt worden gemonitord door het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. Moet de overheid er volgens jullie op toezien dat de prijzen niet te hoog of te laag worden? 

Grote voedingsmultinationals verhogen hun prijzen om hun winstmarges op te trekken. De supermarkten doen daar nog een schepje bovenop. Zij boeken recordwinsten, terwijl steeds meer werkende mensen honger lijden. Wij kloppen al ruim een jaar op tafel voor een blokkering van de prijzen van basisproducten waaronder voedsel. 

4) Zijn jullie een voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen? 

We zijn niet tegen het principe, maar willen wel eerlijke en doeltreffende uitwerking. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de ophaling en verwerking van leeggoed bij de producenten moet liggen. Dat is momenteel het geval voor onder meer glazen bierflesjes en dat werkt: we zien zelden bierbakken rondslingeren in de natuur. Wij willen vermijden dat de bedrijfswereld opnieuw zal proberen om haar verantwoordelijkheid af te schuiven op de consument.

5) Op vlak van e-commerce loopt België nog achter op buurlanden. Vinden jullie dat er maatregelen moeten komen om die achterstand in te halen? 

E-commerce kan een zinvolle aanvulling zijn op het winkelaanbod in België, maar mag niet misbruikt worden om arbeidsvoorwaarden af te breken. Wij willen een verbod op nachtwerk in sorteercentra voor e-commerce. Nachtwerk is ongezond en een zware belasting voor het sociale leven en moet dan ook een uitzondering blijven. Ook willen we postbedrijven verantwoordelijk maken voor de arbeidsvoorwaarden bij hun onderaannemers. We pleiten ook voor een steunfonds voor kmo’s en zelfstandigen om hen te helpen bij de uitbouw van e-commerce. Het geld uit dat fonds moet komen van een belasting op de overwinsten die de grootste spelers tijdens de pandemie opstreken.

CD&V

Benieuwd naar het vorige artikel uit onze serie? Lees dan snel het interview met CD&V

Klik hier!
CD&V

Vision 2024

Dit artikel komt uit onze Vision 2024. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier
Vision 2024