Het bod van Vincent Nolf, CEO van Makro Cash & Carry Belgium, op de overname van de Metro-winkels omvat een jobgarantie van drie jaar voor het personeel. Is dit genoeg om te concurreren met het bod van Sligro van ongeveer 55 miljoen euro? Vincent Nolf is overtuigd van wel. “Er is veel propaganda over het bod van Sligro.”

Afgelopen vrijdag bleek er toch geen mirakel te komen voor Makro. Het verrassende bod van een mysterieus Frans bedrijf werd door de curatoren van Makro Cash & Carry Belgium onontvankelijk verklaard. Beter nieuws was er voor de Metrowinkels, waar verschillende aanbiedingen werden gedaan en door de rechtbanken in overweging werden genomen. Daarvan was het voorstel van de Nederlandse groothandel Sligro - ongeveer 55 miljoen euro, de overname van 10 van de 11 winkels van de keten in België en het behoud van ongeveer 500 banen, volgens verschillende berichten - het aantrekkelijkst. Maar er is ook een ander bod dat de aandacht trok: dat van Vincent Nolf, de huidige CEO van Makro Cash & Carry België, gesteund door verschillende partners. Dit voorstel, dat soms als "symbolisch" wordt omschreven, zou minder dan een miljoen euro ...  Het belangrijkste argument voor het bod is echter dat het een baangarantie van drie jaar voor de 628 overgenomen werknemers inhoudt.

Jobgarantie van drie jaar

"Er is veel propaganda over het bod van Sligro, een bod dat veel geld vertegenwoordigt, maar dat zeer zwak is, of in ieder geval zwakker dan het onze als het gaat om werknemers en klanten", vertelde Vincent Nolf dinsdag, waarbij hij het onderscheid benadrukte dat hij wil maken tussen zijn rol als CEO en die van kandidaat-koper. "We hebben een bod gedaan, voor een bedrag waarover ik geen uitspraken wil doen, maar waarin enerzijds de belangen van de werknemers van Metro en anderzijds de belangen van de klanten van het bedrijf, en niet te vergeten de leveranciers, centraal staan. Bovendien geven wij een baangarantie en bij mijn weten bestaat zoiets niet bij Sligro.” Wat de werknemers betreft, omvat het aanbod van Vincent Nolf de overname van meer dan 600 werknemers, met een baangarantie van drie jaar. "In ons aanbod is vastgelegd dat er de komende drie jaar geen risico is op een daling van de werkgelegenheid", verzekert Vincent Nolf. "En we schatten dit aspect op 20 tot 50 miljoen euro, afhankelijk van hoe de berekening wordt gemaakt. De berekening is als volgt: "Volgens persberichten nemen we ongeveer 250 mensen meer aan dan Sligro, met een gemiddeld salaris en dus een werkgeverslast van 65.000 euro, alles over drie jaar, wat neerkomt op bijna 50 miljoen euro. En dat is alleen op basis van het personeelsverschil. Wat de klanten betreft, wijst de CEO en de kandidaat-koper erop dat zij vrezen dat de nummer 2 in de sector de nummer 1 zal overnemen en dat dit uiteindelijk zal leiden tot een situatie van concentratie en hogere prijzen. "Als morgen Sligro Metro overneemt, hebben de klanten geen keuze. En als bovendien de prijzen worden afgestemd op die van Sligro, die aanzienlijk hoger zijn dan die van Metro, zal dit onmiddellijk gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de horeca-exploitanten, hetgeen in de huidige context uiteraard niet wenselijk is.” Tot slot spreekt Vincent Nolf ook de vrees uit van Belgische en/of middelgrote leveranciers die volgens hem vrezen dat de inkoop in de toekomst in Nederland zal worden gecentraliseerd, met als gevolg verlies van contracten en gevolgen voor de werkgelegenheid.

Sterke steun?

Volgens de huidige CEO van Makro Cash & Carry Belgium geniet zijn aanbod dan ook sterke steun van bovengenoemde spelers. "Ik durf te zeggen dat bijna 100% van de Metro-werknemers achter ons project staat, onder meer via petities voor lokale initiatieven. Volgens hem hebben ook 2.500 klanten van de winkels van de keten een petitie voor zijn aanbod ondertekend en hebben leveranciers via brieven hun steun betuigd. Dit in tegenstelling tot de vakbondsuitspraken waarover De Tijd berichtte: "De afgelopen weken werden Metro-medewerkers onder druk gezet om een petitie te ondertekenen om de rechtbank ervan te overtuigen dat de medewerkers Nolf verdedigden (...) "Het verhaal van David en Goliath is een mooi verhaal, maar het personeel heeft recht op de waarheid en de huidige directie moet ophouden hen sprookjes te vertellen. Hierop antwoordt Vincent Nolf dat hij deze reacties "begrijpt", maar hij verzekert ons dat ze vooral verband houden met de "zeer trieste" situatie van Makro en zijn 1400 werknemers. "De vakbonden vertegenwoordigen de meerderheid van de werknemers van Makro en spreken dus voor de meerderheid van hen. Maar dit vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van de vakbonden voor het deel dat Metro betreft, en het vertegenwoordigt geenszins de mening van de werknemers die bij Metro willen blijven, met een werkzekerheid die zij bij Sligro niet zouden hebben."

Het valt nog te bezien of het Antwerpse Ondernemingsgerecht oor zal hebben naar deze argumenten. Normaal gesproken geeft de rechter voorrang aan het hoogste bod. Indien echter twee aanbiedingen gelijkwaardig worden geacht, moet degene die het behoud van banen het beste garandeert, winnen. De rechtbank komt op 2 december bijeen om de verschillende partijen te horen. Een besluit zal volgen, waarschijnlijk later deze maand.