In deze moeilijke periode voor tal van merken en retailers, houdt Vandemoortele prima stand. In 2011 bedroeg de omzet van het bedrijf maar liefst 1273 miljoen euro, wat een groei betekent van 18%. Het ondernemingsresultaat stond weliswaar onder druk, want de stijging van de grondstoffen kon niet altijd lineair doorgerekend worden. Dit leidde ertoe dat de operationele winst strandde op vijftien miljoen euro, tegenover eenenvijftig miljoen het jaar daarvoor. De business line Lipids (margarine en vetten), waarin de Groep Vandemoortele marktleider is in de Europese Unie, boekte goede resultaten, de sector BakeryProducts deed het, ondanks een recordomzet, minder goed.

De tegenvallende resultaten en het onstabiele klimaat op de markt van bakkerijproducten verplichtten de groep er zelfs toe, via de waarderingsregels van de IFRS, de boekwaarde van de business line BakeryProducts met 87 miljoen euro te doen dalen. Deze waardedaling komt overeen met iets meer dan 20% van de waarde van de overnames die tussen 2004 en 2008 gerealiseerd werden in bakery.

“We zijn ervan overtuigd dat de volgehouden investeringen in vorming en R&D, samen met een strikte kostenbeheersing en structurele maatregelen, de groei en de rendabiliteit van Vandemoortele ook in de toekomst zullen garanderen”, klinkt het. Men sluit alvast af met een naar boven bijgestelde previsie voor 2012.