Comeos, de Belgische sectororganisatie voor retailers, heeft een nieuwe voorzitter. Stephan De Brouwer, de huidige CEO van McDonald's, heeft op een event van Comeos de voorzittershamer overgenomen van Carine Kaisergrüber.

De nieuwe voorzitter van Comeos werd deze morgen aangekondigd op de Commerce Summit van Comeos. De Brouwer, die sinds vorig jaar in de raad van bestuur van Comeos zetelt, volgt Carine Kaisergrüber op, die haar mandaat van de voorbije drie jaar beëindigde. Het mandaat van De Brouwer gaat vanaf vandaag in.

Zijn focus voor de toekomst van Comeos is helder: “Tijdens mijn voorzitterschap wil ik vooral de klant centraal stellen. Klanten zijn steeds meer geconnecteerd en hebben heel wat verwachtingen en behoeftes waar ze pakweg vijf jaar geleden zelfs niet aan dachten. Het is aan ons om de klant beter te begrijpen zodat we voor ieder van hen de meest relevante service kunnen bieden. Als federatie moeten wij ervoor zorgen dat onze handelaars over alle middelen beschikken om tegemoet te komen aan de noden van de klanten.”

 

De nieuwe voorzitter wil ook werk maken van de administratieve vereenvoudiging. “Verder wens ik het uitbaten van handelszaken makkelijker te maken door administratieve vereenvoudiging. Handel blijft een van de belangrijkste economische en sociale schakels in ons land.”