In een voorgaand artikel bespraken wij de beperkingen van de zo omstreden sperperiode en de dagvaarding van België voor het Europese Hof van Justitie. Wij beloofden bij u terug te komen voor het vervolg van deze juridische sage.

Die dag is nu aangebroken, maar het is niet de laatste, omdat het Europese Hof van Justitie vandaag van mening is dat de sperperiode voor de solden niet noodzakelijkerwijs in tegenspraak is met de Europese richtlijn met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken. Het is echter nog te vroeg om het debat als gesloten te beschouwen. Dit antwoord heeft namelijk slechts betrekking om het geschil tussen Galeria Inno en Unizo. Ter herinnering: het was de vraag of het de consument of de handelaar was die voordeel had bij deze sperperiode. Het Europese Hof van Justitie wijst er in zijn uitspraak op dat het reglement van de sperperiode slechts de concurrentieverhoudingen tussen de handelaren regelt en in geen geval de consument beschermt.

België, dat in september 2011 is gedagvaard, zal nog enkele maanden moeten wachten voordat de einduitspraak bekend wordt.