Het door Kraft Foods voorgestelde sociale plan is door de werknemers goedgekeurd. Er zullen 79 banen verdwijnen, maar de productie van Chokotoffs zal in Hal worden voortgezet. Het overige personeel zal tot 2015 een werkgelegenheidsgarantie krijgen. Ter herinnering: de directie was voornemens de productie van mignottes, bouchées en chokotoffs te verplaatsen naar Tsjechië, Litouwen en Polen. Daardoor kwamen 99 arbeidsplaatsen in gevaar. Het sociale plan dat door de werknemers is goedgekeurd voorziet in een brugpensioen op 52 jaar en in premies voor vrijwillig vertrek. Met deze maatregelen hebben de vakbonden geprobeerd het aantal naakte ontslagen tot een minimum te beperken.

Update: Een dag nadat de arbeiders het sociaal plan hadden goedgekeurd, werd het ook aangenomen door de bedienden.