Delhaize Groep heeft het eerste kwartaal van 2015 positief kunnen afsluiten, maar heeft de situatie bij Delhaize België nog altijd niet recht kunnen trekken. Na de negatieve invloed van de stakingen vorig jaar, wegen nu de prijsinvesteringen en promotiecampagnes die de klanten moeten terugwinnen op de marges.

De retailgroep boekte in Q1/2015 een omzet van 5,82 miljard euro, een stijging van 15,8% ten op zichte van Q1 vorig jaar. Al is het vooral de sterke dollar die dit cijfer opsmukt, want zonder wisselkoerseffecten blijft er nog maar 2,2% omzetgroei van over. 

Toch gaat het ook goed voor Delhaize in Amerika, waar de groep het grootste deel van haar omzet haalt en in Q1 met 3,2% stegen tot $4,4 miljard (€3,9 miljard). Delhaize Group trok in de VS een scheve situatie recht door te investeren in de vernieuwing van de ketens Hannaford en Food Lion, en daar plukt het nu al enkele kwartalen de vruchten van.

België: -2,4%In thuisland België daarentegen, gaat het al enkele kwartalen minder goed. Vooral sinds de aankondiging van een verregaande herstructurering werd Delhaize België geplaagd door sociale onrust, stakingen en stockonderbrekingen. Niet goed voor de resultaten, noch voor het imago. De opbrengsten in België bedroegen €1,2 miljard, een daling van 2,4% tegenover het eerste kwartaal van 2014, met een vergelijkbare omzetevolutie van -2,8%. Ook in Q1/2015 zindert de impact van de onrust dus nog na, maar de directie zegt tegen het einde van het kwartaal reeds “de eerste verbeteringen in het marktaandeel” te zien.

Halvering margesEind februari bereikte de directie immers sociaal akkoord met de vakbonden en sindsdien probeert Delhaize de klanten terug voor zich te winnen. Hoe? Met prijsverlagingen en reclamecampagnes, maar die kosten de supermarktketen handenvol geld. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 56,5% tot €16 miljoen als gevolg van lagere opbrengsten, meer promoties en prijsinvesteringen, hogere reclamekosten en verhoogde afschrijvingen als gevolg van meer  winkelvernieuwingen. De onderliggende bedrijfsmarge bedroeg 1,4% tegenover 3,1% vorig jaar.

Verbetering verwacht

In een reactie zegt Frans Muller (CEO Delhaize Group) dat hij in de tweede helft van 2015 vebetering verwacht in België: “In België zijn wij bezig met de invoering van belangrijke wijzigingen, als gevolg van het akkoord met onze sociale partners over het Transformatieplan op 23 februari, dat nodig was voor het revitaliseren van onze activiteiten. In het eerste kwartaal werd onze winstgevendheid negatief beïnvloed door investeringen in prijzen, promoties en marketing, maar we stelden een geleidelijke verbeterende trend vast in onze opbrengsten en marktaandeel. Wij verwachten een verbetering van de omzetgroei en de winstgevendheid in de tweede helft van het jaar. In Zuidoost-Europa verbeterde de tendens in de regio, ondanks een licht negatieve vergelijkbare omzetevolutie.”