Ruim boven de verwachting heeft de Delhaize groep uiteindelijk ongeveer 400 miljoen euro weten op te halen via de openbare uitgifte van obligaties. Dit mag een compleet succes genoemd worden, aangezien het doelbedrag aanvankelijk op 250 miljoen euro was gesteld. Gezien de grote animo voor de obligaties is de inschrijving op 4 oktober 2011 om 18u vervroegd gesloten. De inschrijvingsperiode zou eigenlijk van 30 september tot 14 oktober duren. De betaaldatum is 19 oktober.

De prijs van de uitgifte was 101,867% inclusief een verkoop- en beleggingsprovisie van 1,875%. De coupures waren 1.000 euro. De rente bedraagt 4,250%.

Het brutorendement is 3,94%, hiervan moet 15% roerende voorheffing worden afgetrokken.

Deze 400 miljoen euro zullen vooral worden gebruikt voor de herfinanciering van schulden, de behoefte aan vlottend kapitaal en kapitaaluitgaven.